strona główna | linki | mapa serwisu | kontakt
Strona miasta
Nowy Staw
Dziś imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Dzisiaj jest 296 dzień roku
Data: 23.10.2014 r.

ZNANI NOWOSTAWIANIE

Źródło: Strona Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz internetowa encyklopedia Wikipedia

Ryszard Kasyna - biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

Bp Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 w Nowym Stawie nieopodal Malborka, gdzie do dzisiaj mieszkają jego rodzice. Jest pierwszym z czworga potomstwa. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym Nowym Stawie. Stąd również dojeżdżał do I-go Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie. Studia ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła. 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Karczmarka. Przez trzy lata był wikariuszem w parafii przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku.Ks. Ryszard Kasyna w roku 1985 rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je sześć lat później doktoratem na temat odpustów. Pozostał w Rzymie jeszcze rok kształcąc się w Studium Roty Rzymskiej. Jest jednym z kilku polskich adwokatów tej sądowej dykasterii Kościoła powszechnego.Po powrocie ze studiów znów zamieszkał przy Bazylice Mariackiej, gdzie mieścił się Sąd Biskupi. Wtedy też związał się z tą instytucją. Od 1996 roku piastuje funkcję oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego.Od wielu lat jest wykładowcą prawa w seminarium duchownym i kolegiach teologicznym. Otrzymał godność kanonika (1998) i prałata (2001). Należy do kolegium konsultorów i rady kapłańskiej archidiecezji gdańskiej. Jest duszpasterzem prawników. Swobodnie posługuje się, w mowie i w piśmie, językiem włoskim oraz niemieckim. 24 stycznia 2005 Jan Paweł II mianował Ryszard Kasynę biskupem tytularnym Dices oraz biskupem pomocniczym w Gdańsku. Konsekrowany został 2 kwietnia 2005 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Tadeusz Cymański - poseł VI kadencji Sejmu.

W 1978 ukończył studia w zakresie ekonomiki transportu lądowego na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1972 do 1978 należał kolejno do Związku Młodzieży Socjalistycznej i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W latach 1978-1990 pracował w Oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej w Malborku na stanowisku lustratora. W 1980 zaangażował się w działalność NSZZ "Solidarność", przewodniczył Komisji Zakładowej "Solidarności" w malborskim oddziale BGŻ. W latach 1989-1990 działał w Komitecie Obywatelskim, był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Malborku. W latach 1990-1998 był burmistrzem Malborka, przez następne trzy lata zasiadał w radzie miejskiej Malborka. W latach 1990-1998 był członkiem Porozumienia Centrum. Od 1998 do 2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 2001-2002 działał w Przymierzu Prawicy. Od 2002 należy do PiS.Od 1997 sprawuje mandat posła na Sejm, początkowo z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 i 2005 był wybierany z ramienia PiS w okręgu gdańskim. W wyborach parlamentarnych w 2005 zdobył 23 518 głosów. W Sejmie V kadencji od 9 listopada 2005 był zastępcą przewodniczącego w Komisji Polityki Społecznej. Od 9 listopada 2005 do 22 sierpnia 2006 zasiadał w Komisji Zdrowia, którą zamienił na Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na okres od 22 sierpnia do 18 października 2006, wracając do Komisji Zdrowia. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci uzyskał mandat poselski, otrzymując 14 064 głosy.